A través del Servei d’Avisos de Recepció de Trameses el gestor d’usuaris de cada organisme pot configurar, per a cada servei d’EACAT Tràmits o amb caràcter general, quins usuaris rebran un avís diari amb les entrades que s’han produït amb enllaços directes als documents.

 

Amb aquesta configuració, l‘usuari rebrà un correu diari amb els assentaments rebuts el dia anterior al Registre d’EACAT-Tràmits d’aquells serveis dels que tingui configurat l’enviament d’avisos. Si no s’ha rebut cap assentament el dia anterior dels serveis que té actius, l’usuari no rebrà cap avís.

 

Només cal realitzar la configuració indicada en aquest document per rebre els avisos, no cal que l’usuari disposi de cap permís addicional.

X