Nova edició de les jornades per a l’impuls de l’e-Administració al món local

Aquestes jornades tenen l’objectiu d’informar sobre els projectes i serveis d’Administració electrònica oferts a les administracions locals per part de l’Escola d’Administració Pública (EAPC), Localret, les diputacions, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT), l’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i el Consorci AOC.

Destinataris: personal tècnic i jurídic d’ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i organismes vinculats al món local.

Horari: de 10.00 a 14.15 hores

Lloc de celebració i dates:

  • Manresa: 11 de maig. Fira de Manresa. Av. els Dolors, s/n. (Polígon Industrial Els Dolors) Manresa

  • Barcelona: 19 de maig. Escola d’Administració Pública de Catalunya. C/ Girona, 20. 08010 Barcelona

  • Tarragona: 26 de maig. Sala Pau Casals. C. de Sant Francesc, 3. 43003 Tarragona

  • Lleida: 2 de juny. Delegació de Govern a Lleida. C/ de Lluís Companys,1 entresòl. 25003 Lleida

  • Tortosa: 9 de juny. Reials Col·legis de Tortosa. Sant Domènec, 12. 43500 Tortosa

  • Girona: 16 de juny. Centre de Seguretat i Salut Laboral. C/ de l’Església de Sant Miquel, 11. 17003 Girona

Inscripcions al web de l’Escola d’Administració Pública (EAPC)

ORDRE DEL DIA

10.00 h. Benvinguda i presentació de la jornada

10.15 h. Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) Serveis de seguretat del CESICAT per a les administracions locals:present i futur Jordi Batlle, responsable d’administració local i ciutadania

10.40 h. Agència Catalana de Protecció de Dades El dret a la protecció de dades i l’APDCAT Ramón Martín Miralles, coordinador d’Auditoria i Seguretat de la Informació

11.05 h. Pausa

11.35 h. Serveis a les diputacions (depenent de cada demarcació)

  • Diputació de Girona L’Administració electrònica als ajuntaments Jordi Castanyer, responsable de l’oficina de suport a l’Administració electrònica

  • Diputació de Lleida Serveis d’e-govern per als ajuntaments Ramon Siuraneta, cap d’informàtica de la Diputació de Lleida

  • Diputació de Tarragona Serveis d’e-govern per als ajuntaments Xavier Giménez, cap del servei d’informàtica i comunicacions

  • Diputació de Barcelona Serveis d’e-govern per als ajuntaments Mercedes Arranz, gerent dels serveis d’assistència al govern local

12.20 h. Consorci Localret Serveis per a la millora de les relacions amb la ciutadania Miquel Matavacas, cap de l’Àrea de Societat de la Informació

13.05 h. Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) El model català d’Administració electrònica: serveis del Consorci AOC Joan A. Olivares, director gerent

13.50 h. Precs i preguntes

14.15 h. Cloenda

X