La Universitat de Girona, primer usuari de la plataforma iArxiu

El passat dia 4 de desembre, la Universitat de Girona (UdG) va realitzar, per primer cop, un ingrés de documents a la Plataforma iArxiu, el servei de preservació i arxiu electrònic desenvolupat per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert per a les administracions públiques catalanes. En concret, la Universitat de Girona va ingressar, emprant les funcionalitats web que ofereix la plataforma, les actes de qualificacions acadèmiques electròniques dels nou primers cursos de la UdG (de 1993-94 a 2001-02).

El projecte ha respost a la necessitat de la UdG de conservar permanentment documents administratius electrònics i també a un encàrrec a la Universitat de Girona de la Comissió d’e-Administració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques perquè assumís el pla pilot d’ús d’aquesta plataforma tecnològica en el marc del procés d’implantació de l’e-Administració a les universitats públiques catalanes.

Altres ens que estan treballant per utilitzar l’iArxiu són l’Ajuntament de Sant Just Desvern i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions. Ambdós ens s’integraran a l’iArxiu mitjançant web service.

Si voleu, des de l’enllaç següent podeu consultar més informació sobre l’iArxiu.

X