Jornades de conscienciació de la seguretat de la informació del Consorci AOC i la Fundació CESICAT

Per tal de sensibilitzar sobre les possibles conseqüències i responsabilitats a tenir en compte davant incidents de seguretat i sobre la importància de disposar de protocols i estratègies preventius i reactius de resposta, el Consorci AOC conjuntament amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, CESICAT (del que el Consorci és patró) han organitzat un conjunt de jornades a tot el territori català.

En aquestes jornades, adreçades a responsables polítics, organitzatius i tècnics dels ens locals, s’exposaran casos reals d’incidents de seguretat, valorant els possibles impactes i conseqüències, per tal de presentar l’oferta de serveis de la Fundació CESICAT al voltant de la gestió de la seguretat.

Totes les jornades estan organitzades en coordinació amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la primera va tenir lloc el 18 de febrer a Barcelona. La resta tindran lloc a:

  • Tarragona, 25 de febrer

  • Lleida, 4 de març

  • Manresa, 11 de març

  • Seu d’Urgell, 16 de març

  • Girona, 17 de març

  • Tortosa, 25 de març

En l’enllaç, podeu veure informació complerta sobre les sessions així com què cal fer per inscriure-s’hi.

X