El perfil de contractant, present en més del 80% dels webs municipals

Com a dada negativa, només 20 ajuntaments disposen de seu electrònica.

Segons es desprèn del tercer informe sobre e-Administració que du a terme el Gabinet Tècnic del Consorci AOC, en aquests moments 760 ajuntaments catalans, que representen més del 80 % del total, informen de la seva activitat contractual mitjançant el corresponent perfil de contractant. Aquest indicador ha pujat més d¿un 5% respecte al segon informe demaig de 2010. Tenint en compte l¿estructura del mapa municipal català i les capacitats econòmiques i de gestió dels ajuntaments (especialment els de menor població, que són una àmplia majoria) aquesta dada indica la progressió que en aquest àmbit s¿està assolint.

Aquests informes, iniciats al desembre de 2009, volen copsar l¿estat de l¿art pel que fa als instruments municipals d¿administració electrònica i, més específicament, al reconeixement efectiu dels drets dels ciutadans derivats de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics i, més recentment, de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

A l¿altre costat de la balança es troben aquells ens que tenen la seu electrònica: malgrat ser un dels elements claus en la normativa vigent, només arriba a un 2,1 % del total (s¿ha passat de sis seus el mes de gener a 20 el mes d¿octubre). És per això que el Consorci AOC està impulsant el projecte SEU-e, per facilitar la disponibilitat d¿aquest instrument als ens locals catalans.

Sense moure¿ns de l¿àmbit de la informació que ofereixen els webs municipals, més de la meitat dels ajuntaments catalans (55,5%) ofereixen informació cartogràfica però el percentatge baixa fins a 16,1% quan es tracta de publicar la cartografia del seu urbanisme. En relació al catàleg de serveis, només 57 ajuntaments l¿ofereixen explícitament. Per altra banda, 587 ajuntaments (un 62,1%), tenen un cercador que facilita l¿accés als continguts del web.

Pel que fa a la tramitació, va en augment el nombre d¿ajuntaments catalans que ofereixen a la ciutadania la possibilitat de fer tramitacions telemàtiques. Són actualment 759 ajuntaments, que representen el 80,2% del total, amb un augment del 4,3% respecte l¿anàlisi anterior. En aquest sentit, 650, quasi el 70% dels ajuntaments, ofereixen la instància genèrica en línia en el seu catàleg. En canvi, és discret el número d¿ajuntaments que envien notificacions electròniques o que accepten factures en aquest format: no arriba al quatre per cent. Cal assenyalar en aquest sentit el pes que en aquests serveis té la implantació de la solució e-TRAM que proporciona el Consorci AOC ja que més de 700 ajuntaments catalans ja l¿estan fent servir.

Respecte a l¿intercanvi de dades entre administracions, un dels grans eixos sobre els que s¿assenta el nou model d¿Administració electrònica, tot i que ja són 710 ajuntaments catalans els que estan oferint les dades del seu padró municipal d¿habitants, només 129 ajuntaments consulten telemàticament dades d¿altres administracions, el que representa un 13,6% del total. Malgrat tot, hi ha hagut un augment del 4,4% respecte a l¿anterior informe el mes de maig.

Finalment, cal destacar que, en només sis mesos, s¿han creat vuit noves entitats de registre idCAT. En aquest mateix període de temps, el número d¿ajuntaments que han incorporat en la seva gestió interna la informació cartogràfica ha augmentat més d¿un dos per cent, el que representa al voltant del 3 % del total.

Si voleu conèixer aquest tercer informe, els estudis anteriors, així com la metodologia que s¿ha seguit en la seva elaboració podeu accedir a l’apartat d’informes sobre e-Administració del Consorci AOC. En el mateix espai web, podreu conèixer l’evolució de l¿estat de l¿Administració electrònica als ajuntaments de Catalunya (PDF; 168.72KB) i consultar el mapa municipal català interactiu.

X