El paper del Consorci AOC en el compliment de les lleis de modernització i dels mitjans electrònics

Un reportatge de Canal Parlament que ens mostra el paper destacat del Consorci AOC i de l¿Agència Catalana de Certificació ¿ CATCert en el compliment de les recents Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

X