El Consorci AOC signa un conveni de col·laboració amb les universitats catalanes

Gràcies a aquest conveni, les universitats podran treballar de manera telemàtica i agilitar molts dels seus tràmits, com ara el registre de documents, l’arxiu, la facturació o les votacions. També s’eliminarà la necessitat de tenir la documentació en paper.

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, el Consorci Administració Electrònica de Catalunya, i les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), van signar dimecres 11 de febrer un conveni per impulsar i desenvolupar l’administració en la xarxa.

Aquest acord és un pas definitiu en la construcció d’una xarxa i un projecte de futur entre les universitats públiques catalanes i la UOC. Els centres treballaran conjuntament per consolidar un sistema integrat d’universitats innovadores, que potencia les sinergies i els projectes en formació, la recerca i la transferència de coneixement. L’objectiu és esdevenir un referent de qualitat en el panorama universitari internacional, especialment a Europa, i alhora reforçar la seva important contribució al desenvolupament cultural, social i econòmic de Catalunya.

El conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, i el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, durant la signatura del conveni.

X