El Consorci AOC signa un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Dilluns quatre de maig, el conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, i el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Josep Oriol Carreras, van signar un conveni de col·laboració per al desenvolupament de serveis telemàtics d’intercanvi d’informació.

Aquest acord facilitarà la feina diària de les administracions ja que podran accedir i consultar els documents tècnics visats electrònicament o arxivats en suport digital pel Col·legi gràcies a la interconnexió de les plataformes del Consorci AOC i el Col·legi. I tot això amb la garantia que aquests documents siguin autèntics i íntegres a l’efecte que tinguin plena validesa en els expedients administratius corresponents.

En definitiva, l’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració entre el Consorci AOC i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports per desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre el Col·legi i les administracions catalanes, que permetin simplificar els procediments administratius que requereixin documentació tècnica visada i aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions que beneficiïn tant els ciutadans, les empreses i els professionals com les administracions públiques.

El conseller de Governació i Administracions Públiques i president del Consorci AOC, Jordi Ausàs, i el degà del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, Josep Oriol Carreras, en el moment de la signatura.

X