Celebració de les Jornades Innova.doc

La sisena edició les Jornades Innova.doc, organitzades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, se celebraran el propers 6 i 7 d’octubre a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya – INEFC.

Enguany la jornada farà referència a la norma MoReq2 (Model de Requeriments per a la gestió de documents electrònics) que impulsa la UE en el marc del programa IDABC.

La Jornada va adreçada als perfils tècnics i de gestió que desenvolupin funcions d’administració de sistemes de gestió documental i d’arxiu, en matèria d’organització administrativa i TIC de les diverses Administracions públiques i del sector privat.

Més informació: http://www.innovadoc.cat/index.html

X