Una trentena d’ajuntaments tarragonins s’informen sobre les novetats de l’administració electrònica

Estalviar temps i desplaçaments en els tràmits amb l’administració ja és una realitat. La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ho exigeix al establir el dret dels ciutadans i les empreses a no aportar dades i documents que ja estiguin en poder de les administracions. Per conèixer les diferents respostes que les administracions locals tenen al seu abast, la Diputació de Tarragona va organitzar una jornada explicativa sobre els nous projectes d’administració electrònica dissenyats pel Consorci AOC i Localret.

La inauguració de l’acte va ser a càrrec del vicepresident de la Diputació i diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal, Quim Nin i Borreda, qui va destacar la importància que juga l’administració electrònica en la modernització i l’eficàcia de l’administració local. En aquest sentit, va qualificar la jornada com una gran oportunitat per millorar i avançar en el camí de l’administració electrònica de la mà dels ajuntaments per arribar a ser ‘una eina útil per la ciutadania i donar servei i resposta a les necessitats dels municipis’.

Via Oberta: Adéu al paper

Joan Olivares, director-gerent del Consorci AOC, va presentar el nou EACAT, un portal de serveis que connecta a les administracions de forma fàcil i aporta l’avantatge de disposar, en un mateix espai, de diferents serveis de tramitació interadministrativa i dels nous serveis de Via Oberta. Uns serveis que permeten a les administracions la consulta telemàtica de les dades i els documents electrònics d’altres administracions i que substitueix així la tradicional aportació dels certificats i documents en paper. En conseqüència, els ciutadans que fins ara havien d’adjuntar a les seves sol·licituds amb l’administració els documents emesos per altres institucions, podran començar a estalviar temps, papers i diners.

A la vegada, el director del Consorci va presentar l’e.FACT, un model de factura electrònica creada pel Consorci amb l’objectiu de que les administracions catalanes adoptin la factura electrònica, per tal de permetre un estalvi d’espai i una gestió més efectiva. Paral·lelament, Joan Olivares va explicar les possibilitats vigents en la convocatoria de subvencions 2008 a les que poden optar les administracions locals per implementar els serveis i les solucions tecnològiques que el Consorci AOC ha desenvolupant.

D’altra banda, el responsable de projectes de l’àrea de Societat de la Informació de Localret, Lluís Albert Just, van presentar alguns dels seus projectes d’administració electrònica, com és el Banc d’Innovació Local (BIL) que recull eines i exemples de bones pràctiques de municipis catalans en l’aplicació de les noves tecnologies. I finalment, el diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, Quim Nin, va introduir la seva ponència ‘La Diputació i els ajuntaments caminen junts per implementar l’administració electrònica’.

X