Presentada la nova versió de l’EACAT a la Jornada de Localret adreçada als ens locals

Dijous 8 de maig, el Consorci AOC va presentar a la seu de Localret i durant una jornada adreçada als ens locals, la nova versió de l’ EACAT, que ha estat sotmès a un procés de millora que ha implicat un augment de la qualitat i disponibilitat del servei, i un increment de les seves funcionalitats i aplicacions, tot incorporant tecnologies basades en estàndards oberts.

La jornada va tenir com a destinataris principals alcaldes, secretaris, interventors i responsables polítics i tècnics de les àrees de societat de la informació dels governs locals catalans, i es va dedicar també a informar sobre la convocatòria de subvencions del Consorci AOC 2008 i a presentar diversos projectes per aquest any 2008 com, a part del comentat llançament del nou EACAT, l’e.FACT o model de factura electrònica del Consorci AOC i, per part de Localret, el nou Banc d’Innovació Local i l’anàlisi de l’adequació a la Llei d’Administració electrònica.

La inauguració va ser a càrrec del president del Consorci AOC i conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs i Coll, i va comptar amb la presència de Pere Navarro i Morera, president de Localret i alcalde de Terrassa.

Pel que fa als ponents, Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC, va ser l’encarregat d’exposar les dues ponències titulades ‘El nou EACAT: la Via Oberta a totes les administracions públiques’ i “l’e.FACT, model de factura electrònica per a les administracions públiques’. Per la seva part, Miquel Estapé, subdirector del Consorci AOC, va explicar als assistents la Convocatòria 2008 de subvencions del Consorci AOC als ens locals i les seves novetats.

Paral·lelament, Estanis Vayreda, cap de l’àrea de societat de la Informació de Localret, va presentar alguns dels projectes d’administració electrònica d’aquest organisme, com és el Banc d’Innovació Local (BIL) que recull eines i exemples de bones pràctiques, de municipis catalans en l’aplicació de les noves tecnologies.

Materials de les jornades

Si ho dessitgeu podeu baixar-vos les ponències de la jornada:

X