Més de 9.000 famílies no hauran de desplaçar-se per gaudir de bonificacions de l’IBI a Barcelona

Fruit de la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya (Departament d’Acció Social i Ciutadania i l’Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica -ODAE-), l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci AOC, el passat 28 de novembre es va realitzar la consulta de l’Ajuntament a les dades de família nombrosa que gestiona el Departament d’Acció Social i Ciutadania per contrastar quins dels propietaris de béns immobles de la ciutat són titulars del Títol de Família Nombrosa.

Com a resultat de la consulta, a 9.200 titulars se’ls aplicarà una bonificació en l’IBI sense necessitat d’aportació documental i, per tant, estalviant-se temps i desplaçaments.

X