L’exministre Tomás de la Quadra-Salcedo va obrir les V JSe

El catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Carlos III de Madrid, Tomás de la Quadra-Salcedo, va inaugurar el dia 18 de novembre a les 13.00 hores les V Jornades de Signatura Electrònica. L’exministre d’Administració Territorial i de Justícia va reflexionar sobre el dret dels ciutadans a accedir electrònicament als serveis públics. Un dret que reconeix la Llei 11/2007, que entra en vigor el gener de 2010.

Tomás de la Quadra-Salcedo va destacar la importància del reconeixement del dret dels ciutadans a accedir als serveis públics per mitjans electrònics com ‘la primera pedra’ cap a una e-Administració que permeti la consulta dia a dia dels ciutadans sobre qualsevol tema que els preocupi. Una facilitat d’accés que derivarà en una Administració més transparent i a un coneixement millor de la societat. Tomás de la Quadra-Salcedo va recalcar que l’accés electrònic dels ciutadans va més enllà de ‘qüestions tècniques’, ja que l’objectiu final és arribar a quotes superiors de democràcia.

El dret del ciutadà a consultar una Administració disponible les 24 hores del dia i els set dies de la setmana suposa, segons va continuar explicant el catedràtic, una ‘aposta per allò subjectiu’. Un canvi ‘transcendental’ respecte a la situació anterior que comporta posar en mans del ciutadà l’exercici d’accedir als serveis públics. Un dels punts claus de la Llei és el dret del ciutadà a no aportar documents que ja estiguin en poder de l’Administració, fet que obliga a les diferents administracions a compartir documents.

De la Quadra-Salcedo va argumentar que a partir de l’u de gener de 2010, quan la Llei 11/2007 entri en vigor, l’Administració haurà de posar-se al dia constantment per satisfer la demanda continua dels ciutadans. La ‘informació agregada’ als tràmits i documents gestionats electrònicament facilitarà també que l’Administració pugui proporcionar, de forma més àgil, dades com ara el nombre d’obres acabades o el nombre de delictes comesos.

D’aquesta manera, l’exministre va manifestar que per accedir electrònicament als serveis públics ha de generar-se un clima de confiança i seguretat que faci que els ciutadans optin pels mitjans electrònics com a via per relacionar-se amb l’Administració pública. Per fer-ho han de disposar d’una firma electrònica reconeguda que faciliten les diferents entitats de registre com l’Agència Catalana de Certificació – CATCert. Segons Tomás de la Quadra-Salcedo, l’ús de la signatura electrònica serà ‘molt més exigent’ que l’ús dels mitjans convencionals, ja que la Llei preveu tècniques avançades en identificació i autenticitat de les dades.

X