El Ministeri d’Administracions Públiques i el Consorci AOC firmen un conveni per impulsar l’Administració electrònica a Catalunya

El Ministeri d’Administracions Públiques (MAP) i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), han firmat un conveni de col·laboració per impulsar l’Administració electrònica a Catalunya.

Serveis objecte del conveni

Segons el conveni subscrit, el MAP posa a disposició de les administracions catalanes l’accés a aplicacions, desenvolupaments i infraestructures tecnològiques que li permetran prestar diferents serveis públics de forma electrònica. A partir d’ara, a través del Consorci AOC, les administracions catalanes poden accedir a les funcionalitats següents:

  • connexió a la xarxa S.A.R.A.

  • serveis que ofereix el MAP per a verificació de dades d’un ciutadà que facin referència a identitat i residència.

D’igual manera, tant el Consorci AOC com el MAP podran accedir a noves funcionalitats per a serveis no inclosos en el conveni mitjançant la subscripció de noves addendes al conveni.

Beneficis per al ciutadà

El treball en comú de les institucions públiques formalitzat en aquest conveni permetrà:

  • Incorporar Catalunya al Sistema d’Aplicacions i Xarxes per a les Administracions, S.A.R.A., una infraestructura tecnològica que comunica l’Administració General de l’Estat amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, i que facilita l’intercanvi d’informació i dades. Aquesta xarxa, que es va posar en marxa fa un any i mig i està finançada pel Govern central, ofereix una capacitat de transferència de dades de 100 gigues.

  • Accedir al Servei de Verificació de Dades d’Identitat, una aplicació que permet que els ciutadans no hagin de presentar la fotocòpia del seu DNI quan realitzen els seus tràmits amb les administracions.

  • Accedir al Servei de Verificació de Residència, una aplicació que permet que els ciutadans no hagin de presentar un volant d’empadronament quan realitzen els seus tràmits amb les administracions

Aquests serveis corroboren que la col·laboració entre administracions reverteix sempre en beneficis per a la ciutadania.

La signatura d’aquest conveni ve a confirmar una línea de treball, comú en ambdues administracions, basada en la col·laboració interadministrativa a través de l’ús intensiu de les TIC. Es tracta així d’eliminar redundàncies en la relació amb el ciutadà al mateix temps que es redueix els temps de resposta en les seves sol·licituds de prestació de serveis públics.

Per al Consorci AOC, aquest conveni suposa la reafirmació del seu paper com interlocutor amb l’Administració General de l’Estat davant les AAPP catalanes, augmentant així l’eficàcia i l’eficiència administrativa a través de la simplificació de les comunicacions.

Des d’aquí, podeu consultar el text íntegre del conveni i els seus annexos:

Conveni de col·laboració entre el MAP i el Consorci AOC per a la prestació mútua de serveis d’Administració electrònica (PDF; 81KB)

Annex I SARA (PDF; 290KB) i Annex II SVDI i SVDR (PDF; 70KB)

X