El Consorci AOC va agendar dues reunions informatives sobre el projecte e.FACT

El dilluns 20 d’octubre de 2008 el Consorci AOC va programar dues sessions informatives sobre l’e.FACT adreçades a plataformes emisores d’e-factures, que es va celebrar a la sala annexa de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, i a empreses fabricants de programari contable per a ajuntaments, que es va celebrar a la seu del Consorci AOC.

Per a més informació sobre el resultat d’aquestes reunions, podeu posar-vos en contacte amb Rubén Cortés, cap de projecte de l’e.FACT (rcortes@aoc.cat).

X