L’alcalde de Lleida presideix la inauguració de la diada del Consorci AOC a Municipàlia

En la seva inauguració, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros,va defensar la consideració dels entramats de telecomunicacions com a infaestructures bàsiques per a un municipi. Segons Ros, “és un dret del ciutadà accedir als serveis públics mitjançant recursos telemàtics i, per tant, les diferents administracions hem de treballar en protocols de circulació d’informació que afavoreixin aquest accés”.

Tot seguit, el professor de Dret Administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo i Martínez, amb motiu de la nova Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP), va parlar de l’accés a l’e-Administració com un dret l’any 2009. En l’entorn d’aquesta mateixa llei, tant Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC, com Francesc Oliveras, director de l’Agència Catalana de Certificació, van exposar en la seva intervenció els projectes del Consorci AOC en l’àmbit de la LAECSP: ‘Impacte i solucions per a les administracions públiques catalanes’.

Pel que fa a Localret, el seu director general, Jordi López, Gonçal Serrate, president de la seva Comissió de Petits Municipis, Estanis Vayreda, cap de l’Àrea de Societat de la Informació, Carles Sabater, cap de l’àrea de projectes i Carles Lloveras, cap de l’àrea jurídica, van explicar els nous projectes de Localret per als governs locals en el mandat 2007-2011.

X