El Consorci AOC va estar present a les X Jornades sobre tecnologies de la informació de les administracions públiques, Tecnimap

El Consorci AOC va participar del 27 al 30 de novembre en el Tecnimap 2007, jornades organitzades cada dos anys pel Ministeri d’Administracions Públiques i que enguany es van celebrar a Gijon.

Directament o a través de l’Agència Catalana de Certificació ‘ CATCert, el Consorci va tenir l’oportunitat d’explicar diferents projectes a través de tres comunicacions que van estar ubicades temàticament en l’àmbit dels sistemes d’identificació i autentificació les administracions públiques:

· Anàlisi de riscos i admissió de l’ús dels mecanismes d’acreditació d’identitat i voluntat: l’experiència de Catalunya a la llum de la Llei 11/2007.

· Gestió dels accessos a la xarxa SARA des de les administracions públiques de Catalunya.

· PASSI, plataforma per a la gestió de capacitats d’actuació de les persones.

En paral·lel, el Consorci AOC va disposar d’un estand construït sota la idea de la interoperabilitat entre administracions i la col·laboració administrativa. A més, en el mateix estand es van dur a terme diverses trobades informatives amb revistes del sector de les tecnologies de la informació.

Consol Cervera, cap de l’Oficina per al Desenvolupament de l’Administració Electrònica, Joan A. Olivares, director gerent del Consorci AOC i Mª Teresa Aragonés, secretària general de Funció Pública i Modernització de l’Administració del Departament de Governació i presidenta de CATCert a l’estand del Consorci AOC al Tecnimap

X