El Consorci AOC proposa crear convenis de col·laboració amb els consells comarcals per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per promoure les TIC entre les administracions locals

El Consorci AOC ha constatat que l’activitat dels municipis, especialment d’aquells de menor capacitat econòmica i de gestió, en relació a projectes de la societat de la informació a les comarques catalanes depèn, en bona mesura de la prestació o no per part del consell comarcal d’un servei d’assistència als municipis en aquesta matèria.

Per aquest motiu, ha considerat adient col·laborar amb els consells comarcals per tal de potenciar el suport als ajuntaments en la millora de la gestió interna i la prestació de serveis als ciutadans mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions, i participar en la difusió i efectiva implementació dels projectes del Consorci AOC en el territori.

X