[Resolta]Problemas amb assentaments

A causa d’una incidència en la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa s’han produït alguns errors a l’hora de crear-se els assentaments al registre d’EACAT i als registres propis integrats amb el MUX.
En aquest sentit alguns tràmits d’EACAT no s’han finalitzat correctament fent que en algunes ocasions no s’hagi generat el corresponent número d’entrada en l’ens de destí. La incidència ja està resolta a hores d’ara i els assentaments afectats acabaran de registrar-se durant els propers dies.

Per a més informació sobre aquesta intervenció podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.