[Finalitzada] Obtenció de la Data de Vigència del títol a les modalitats de dades completes a TFN i TFM.

Us informem que als serveis de Títol de Família Nombrosa (TFN) i Títol de Família Monoparental (TFM), en concret a les modalitats de dades completes (TFN_DADESCOMPLETES / TFN_DADESCOMPLETES_DIS i TFM_DADESCOMPLETES / TFM_DADESCOMPLETES _DIS), el dimecres 21 de novembre es farà un canvi a nivell de resposta per tal d’obtenir la data de vigència del títol. La resposta retorna un nou element dataIniciVigencia.

Teniu disponible els nous documents d’integració i els XSD de la nova versió dels serveis de TFN i TFM al Portal de Suport d’integració.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol indisponibilitat a la plana d’estats dels serveis