[Finalitzada] Intervenció programada per tasques de manteniment al servei d’Hèstia

A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment del servei d’Hèstia, es veurà interromput el dia 18/10/2018 a les 16:00 hores  i el divendres 19/10/2018 a les 15:00h.

L’aturada del dijous 18 a les 16:00h serà d’un quart d’hora, però implicarà als usuaris que tinguin instal·lacions centralitzades (CITRIX,…) de l’Hèstia una actualització forçosa de la nova versió (no podran accedir a l’Hèstia fins que hagin actualitzat la versió). Per a la resta d’usuaris, l’actualització serà automàtica.

L’aturada de divendres 19 a les 15:00h té una estimació d’unes 4-6 hores aproximadament i no requereix cap actualització per part de les ABSS, tot i que si l’ens té l’accés a internet restringit, caldrà que actualitzin la nova IP als seus firewalls (cal adreçar-se al servei de Suport).

Per a més informació no dubteu en contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de l’Hèstia.