[Finalitzada] Intervenció programada als serveis de la Generalitat

Us informem que el dissabte 21 de juliol, es durà a terme una intervenció planificada a la plataforma de la PICA, que comportarà un tall de servei.

La intervenció començarà a les 09.00 hores i tindrà una durada aproximada de 8 hores.

Els serveis afectats seran: Títol de família nombrosa (TFN), Títol de Família Monoparental (TFM), Grau de discapacitat, Padró històric, Demandants d’Ocupació (SOC), Estat de deute amb l’ATC, Registre d’Entitats Jurídiques i Registre Central d’Assegurats (RCA).

Si necessiteu més informació sobre aquesta intervenció, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport de Via Oberta.

X