Incidència detectada i resolta per pujar documents a la PSCP

Ahir 30/10/2018 entre les 13:00 i les 15:15 es va produir una incidència que impedia afegir documents a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP).

En aquest sentit, durant aquest horari, les empreses que intentessin presentar l’oferta per la funcionalitat de Presentació Telemàtica (no Sobre Digital) no hauran pogut. Us recomanem valorar l’ampliació de termini en cas que tinguéssiu algun anunci de licitació publicat amb termini de presentació afectat per l’horari d’afectació indicat.

La incidència va afectar també a les publicacions des de l’eina de gestió de PSCP per la impossibilitat d’afegir els documents adjunts.

A les 15:15 de la tarda va quedar resolta i des de llavors el servei funciona amb normalitat.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.