[Resolta] Incidència detectada en l’accés i funcionament del servei PSCP i e-LICITA: informació actualitzada

S’ha resolt la incidència detectada avui a PSCP que afectava també a la presentació de licitacions electròniques a través de la Plataforma. Us recomanem, en aquest sentit, valorar l’amplicació dels terminis de presentació d’ofertes que hagin finalitzat en el temps d’afectació de la mateixa.

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport

X