[Resolta] Incidència detectada en l’accés a Registre Públic de Contractes (RPC)

S’ha resolt l’incidència en l’accés al Registre Públic de Contractes (RPC).

Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’e-Contractació.

X