[Resolta] Incidència detectada en la descàrrega de justificants d’e-Valisa

Us informem que la incidència que afectava en la descàrrega dels justificants del servei e-Valisa ha quedat resolta.

Per a més informació sobre aquesta incidència podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport.