Incidència detectada i resolta al servei del Registre Unificat MUX

S’ha detectat una incidència que afectava el servei del Registre Unificat.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.