[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis oferts per la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Institut Nacional de la Seguretat Social de via oberta

La intervenció duta a terme als serveis oferts per la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Institut Nacional de la Seguretat Social el dia 16 de Desembre entre les 20:00 i les 22:00 ha finalitzat correctament.

El servei/s es troben restablerts.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X