[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis de la Tresoreria General de la Seguretat Social per al dia 16 de Maig entre les 08:00 i les 13:00 – Via Oberta

La intervenció duta a terme als serveis de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) de Via Oberta el dia 16 de Maig entre les 08:00 i les 13:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

Els serveis es troben restablerts.

Serveis afectats: Deute amb la Seguretat Social i situació d’alta i TGSS Vida Laboral

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X