[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis de la Generalitat de Catalunya – Via Oberta

La intervenció duta a terme a la plataforma PICA, els serveis de consulta de dades de la Generalitat de Catalunya ha finalitzat correctament.

Els serveis de consulta es troben restablerts:

  • Títol de família nombrosa (TFN)
  • Títol de família monoparental (TFM)
  • Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Discapacitat de l’Institut Català de Serveis Socials (ICASS)
  • Agència Tributària de Catalunya (ATC)
  • Registre d’Entitats
  • Registre Central d’Assegurats (RCA)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.