[Finalitzada] [Externa] Intervenció programada als serveis de la Generalitat de Catalunya per al dia 18 de febrer entre les 23:59 i les 02:00 del 19 de febrer

La intervenció programada als serveis de la Generalitat de Catalunya  entre les 23:59 del dia 18 de febrer i les 02:00 del dia 19 de febrer va finalitzar correctament a l’hora prevista.

Aquesta intervenció va poder afectar els serveis de:

 • Via Oberta
  • Departament Benestar Social i família
  • Servei Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
  • Agència Tributària Catalana (ATC)
  • Departament Justícia
  • CatSalut
  • Beques
 • Altes IdCat Mòbil
 • Servei de SMS (VÀLid, e-NOTUM)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X