[Finalitzada][Externa] Intervenció programada als serveis de la Generalitat de Catalunya per al dia 12 de març entre les 23:59 i les 04:00 del 13 de març

La intervenció programada i externa a l’AOC als serveis de la Generalitat de Catalunya el dia 12 de març entre les 23:59 i les 04:00 del 13 de març va finalitzar correctament en la data i hora previstes.

Aquesta intervenció va poder afectar els següents serveis:

 • Via Oberta
  • Departament Benestar Social i família
  • Servei Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
  • Agència Tributària Catalana (ATC)
  • Departament Justícia
  • CatSalut
 • Altes IdCat Mòbil
 • Servei de SMS (VÀLid, e-NOTUM)

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.