[Finalitzada] [Externa] Intervenció programada als serveis de la Direcció General del Cadastre per al dia 15 de Juliol a les 15:15

La intervenció duta a terme als serveis de la Direcció General del Cadastre el dia 15 de Juliol a les 15:15 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

Els serveis es troben restablerts.

Serveis afectats: Via Oberta (Dades cadastrals, Certificat titularitat, Descriptiva i gràfica, Codi segur de verificació)

Data inici: 15:15 15/07/2020

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X