[Resolta] [Externa] Incidència detectada en la validació del DNI electrònic

La incidència que afectava els servei de validació del DNI electrònic es troba actualment resolta.

Aquest servei ja torna a estar disponible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.