[Resolta] [Externa] Incidència detectada al serveis de la Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) de Via Oberta

La incidència que afectava els serveis de la Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) per Via Oberta ha quedat resolta avui a les 9:15 hores.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.