[Resolta][Externa] Incidència detectada a serveis oferts pel MINHAP de Via Oberta

La incidència que afectava els serveis oferts pel MINHAP a través de la plataforma d’intermediació de dades de Via Oberta es troba actualment resolta.

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Serveis afectats: 

  • Tresoreria General Seguretat Social (TGSS) – TGSS Vida Laboral
  • Direcció General Policia (DGP) – Identitat
  • Direcció General Trànsit (DGT) – Tauler d’Edictes de Sancions de Trànsit (TESTRA)
  • Servei Públic Ocupació Estatal (SEPE) – Prestacions per desocupació
  • Direcció General Cadastre – Cadastre
  • Ministeri Educació – Titulacions
  • Institut Nacional Seguretat Social (INSS) – Prestacions socials públiques
  • Ministeri Justícia – Registre Civil, Antecedents penals
  • Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) – Dependència
  • Ministeri Interior – Estrangeria

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X