[Resolta] [Externa] Incidència detectada a la validació de certificats electrònics del prestador FNMT i DNIe

La següent incidència es troba actualment resolta:

Per causes alienes al Consorci AOC, s’ha detectat una incidència que afecta la validació dels certificats emesos per FNMT i DNIe.
A causa d’aquesta incidència, la validació amb aquests certificats en els següents serveis, no es troba disponible.

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Serveis afectats: Validador-PSIS; VALId

Data inici: 17/07/2020 12:00
Data final: 17/07/2020 14:35

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.