[Finalitzada][AOC]Pròrroga en el canvi de dominis a l’entorn de preproducció a la PCI

Us informem que s’ha fet la tasca a la qual feia referència l’anterior comunicat:

Tal com es va avisar amb anterioritat, demà finalment dia 23/03/2021 a les 15:00 es procedirà a deshabilitar els accessos dels següents endpoints d’integració
amb la PCI de l’entorn de PRE:

IOP (Interoperabilitat)

Dominis actuals – IOP

Frontal síncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – IOP

Frontal síncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

APP (Aplicacions)

Dominis actuals – APP

Frontal síncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – APP

Frontal síncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Pel servei  d’e-NOTUM, s’han generat uns dominis propis per a millorar l’eficiència del servei:

NT (e-NOTUM)

Nous dominis – NT

Frontal síncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Tota aquesta informació s’ha actualitzat en el document d’integració de la missatgeria genèrica de la PCI al punt 2.2.2 que podreu trobar a la FAQ: https://www.aoc.cat/knowledge-base/plataforma-de-col-laboracio-administrativa-2/idservei/integracio/

Per tal de poder validar el correcte funcionament, també s’ha fet el canvi a l’entorn de preproducció i els nous dominis, ja es troben operatius.

Els nous dominis de l’entorn de Preproducció (en endavant, PRE) són:

IOP (Interoperabilitat)

Dominis actuals – IOP PRE

Frontal síncron https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – IOP PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

APP (Aplicacions)

Dominis actuals – APP PRE

Frontal síncron https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Nous dominis – APP PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.app.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

NT (e-NOTUM)

Nous dominis – NT PRE

Frontal síncron https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Sincron
Frontal asíncron https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/Asincron
Frontal asíncron-resposta https://serveis3-pre.nt.aoc.cat/siri-proxy/services/AsincronResposta

Tota aquesta informació es veurà modificada en el document d’integració de la missatgeria genèrica de la PCI al punt 2.2.2 que podreu trobar a la FAQ: Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI. També podreu trobar la taula amb les IPs corresponents del nou domini a la FAQ: IPs dominis serveis3.

Els nous dominis tenen configurats certificats de servidor de les arrels d’EC-ACC i EC-SectorPublic, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:
– clau arrel de l’entitat certificadora
– clau de l’entitat de certificació

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.

X