[Finalitzada][AOC] Intervenció programada al servei d’Hestia el dia 8 d’Abril entre les 16:00 a 17:00

La intervenció duta a terme el servei d’Hestia el dia 8 d’Abril entre les 16:00 a 17:00 ha finalitzat correctament a la data i hora previstes.

El servei es troba restablert.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.