[Finalitzada][AOC] Intervenció programada al servei d’eFACT pel dia 13 de maig entre les 15:00 i les 16:00

La intervenció programada, al servei d’eFACT el dia 13 de maig entre les 15:00 i les 16:00, ha finalitzat correctament.

Per requeriments de seguretat derivats d’anàlisis de vulnerabilitats periòdics, s’ha procedit a l’actualització dels frontals web públics del servei eFACT del consorci AOC. L’actuació s’ha dut a terme sobre els serveis oferts des de la URL: https://efact.eacat.cat.

Serveis afectats: eFACT.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X