[Finalitzada] [AOC] Intervenció d’urgència al servei d’e-TRAM

La intervenció a la qual fa referència aquest comunicat ha finalitzat:

A causa d’una intervenció programada d’urgència el servei d’e-TRAM pot experimentar talls puntuals.

Servei afectat: e-TRAM

Data inici: 07/10/2020 15:00H

Data fi: 07/10/2020 17:00H

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.