[AOC] [Resolta] Incidència detectada i resolta a l’EACAT

S’ha detectat una incidència que afecta l’accés i el rendiment de l’ EACAT.

Aquesta incidència afecta els següents serveis: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e i Via Oberta.

S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X