[Resolta] [AOC] Incidència detectada en la validació de certificats

02/07/2019 20:00: La incidència en la validació de certificats ha quedat resolta

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

02/07/2019 14:33: Actualitzem la llista de serveis afectats per aquesta incidència:

e-NOTUM
e-TAULER
e-VALISA
EACAT
Perfil de contractant (PSCP)
Registre Públic de Contractes (RPC)
Registre unificat (MUX)
Via Oberta
Altes d’idCatMobil.

Aquesta incidència tan sols afecta la validació de certificats des de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI). Per tant, no afecta les integracions directes a Validador (PSIS).

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

02/07/2019 13:00: Actualitzem la llista de serveis afectats per aquesta incidència:

e-NOTUM
e-TAULER
e-VALISA
EACAT
Perfil de contractant (PSCP)
Registre Públic de Contractes (RPC)
Registre unificat (MUX)
Via Oberta

Aquesta incidència tan sols afecta la validació de certificats des de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI). Per tant, no afecta les integracions directes a Validador (PSIS).

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

02/07/2019 8:30: S’ha detectat una incidència que afecta la validació de certificats. Aquesta incidència pot causar errors puntuals en els serveis:

e-NOTUM
e-TAULER
e-TRAM
e-VALISA
e.FACT
EACAT
Perfil de contractant (PSCP)
Registre Públic de Contractes (RPC)
Registre unificat (MUX)
Transparència i SEU-e
VÀLid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.)
Via Oberta
COPIA.

S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X