[Resolta] [AOC] Incidència detectada en els diferents serveis de l’AOC

La incidència que afectava diferents serveis de l’AOC ha quedat resolta.

Els serveis que estaven afectats per la incidència són:

  • Trameses d’EACAT autoenviables
  • Còpia
  • Desa’l
  • e-Notum
  • e-Tauler
  • Registre Public de Contracte (RPC), només via integració de serveis web
  • e-Tram
  • Vàlid
  • Via Oberta

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X