[Resolta] [AOC] Incidència detectada al servei d’e-NOTUM

La incidència que provocava errors intermitents al servei d’e-NOTUM es troba actualment resolta.

Aquest servei ja es troba disponible.

Serveis afectats: e-NOTUM

Data inici: 09:40  07/07/2020

Data resolució: 10:20  07/07/2020

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.