[Resolta] [AOC] Incidència detectada afectant el rendiment dels diferents serveis de l’AOC

La incidència que afectava el rendiment dels diferents serveis de l’AOC es troba actualment resolta.

Els serveis afectats eren els següents:

  • Trameses d’EACAT autoenviables
  • Còpia
  • Desa’l
  • e-Notum
  • e-Tauler
  • Registre Public de Contracte (RPC), només via integració de serveis web
  • e-Tram
  • Vàlid
  • Via Oberta

Aquests serveis ja tornen a estar disponibles.

Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

X