[Ajornat] [AOC] Canvi de domini de la URL de descàrrega de Registre d’Entitats

Arran de la millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI) informada en el comunicat Canvi de dominis a l’entorn de preproducció i producció a la PCI també s’ha modificat el domini de la URL de descàrrega de Registre d’Entitats.

El canvi de domini és el següent:

Domini actual – Registre d’Entitats Descàrrega

https://serveis.iop.aoc.cat/prjModalitatsRegistreEntitatsWeb/descarrega?guid=<GUID>

Nou domini – Registre d’Entitats Descàrrega

https://serveis3.iop.aoc.cat/CAOC-PCI30-MC-REGISTREENTITATS/descarrega?guid=<GUID>

Per a que els integradors puguin realitzar els canvis de configuració oportuns, l’actual domini conviurà amb el nou fins el 15 de gener de 2021.

Per tal de poder validar el correcte funcionament, també s’ha fet el canvi a l’entorn de preproducció i el nou domini ja es troba operatiu.

El nou domini de l’entorn de Preproducció (PRE) és:

Nou domini – Registre d’Entitats Descàrrega PRE

https://serveis3-pre.iop.aoc.cat/CAOC-PCI30-MC-REGISTREENTITATS/descarrega?guid=<GUID>

Els nous dominis tenen configurats certificats de servidor de les arrels d’EC-ACC i EC-SectorPublic, per tant, haureu de revisar la confiança amb les següents arrels:
– clau arrel de l’entitat certificadora
– clau de l’entitat de certificació

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a través del Portal de Suport d’Integradors.