CATCert emet l’idCAT número 200.000

L’idCAT és un certificat digital emès per l’Agència Catalana de Certificació,CATCert, que garanteix la identitat dels ciutadans a Internet, i que els permet signar electrònicament documents que presenten a les administracions públiques. Actualment es poden fer amb l’idCAT més d’11.300 tràmits telemàtics que corresponen a 854 organismes. A http://www.idcat.cat/usos podeu consultar-los.

L’idCAT va néixer el 2004 i actualment hi ha més de 250 entitats de registre amb més de 1.500 operadors que emeten i gestionen l’idCAT a totes les comarques catalanes (podeu cercar la més propera aquí sense la col·laboració dels quals no hagués estat possible arribar a aquesta fita.