[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta als diferents serveis de l’AOC

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava els diferents serveis de l’AOC. Serveis afectats: Trameses d’EACAT autoenviables, Còpia, Desa’l, e-Notum, e-Tauler, Registre Public de Contracte (RPC), e-Tram ,Vàlid, Via Oberta Data inici: 23/09/2021 15:05 Data fi: 23/09/2021 15:15 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei d’EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta el servei d’EACAT. Aquest servei ja torna estar disponible. Serveis afectats: EACAT Data inici: 30/07/2021 09:00h. Data fi: 04/07/2021 00:00h. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta en les tramitacions SIR

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava a la confirmació de tramitacions SIR. Si quan es va produir l’error, intentàveu confirmar de nou, s’haurà generat un nou registre per a cadascun d’aquests intents. Serveis afectats: Tràmits SIR Data inici: 02/06/2021 11:44 Data fi: 03/06/2021 9:45 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada en la descarrega de documents dels tràmits

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta al servei d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT i OVER_DOCUMENTACIO. Data inici: 05/05/2021 15:30 Data fi: 06/05/2021 14:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.​

[Resolta][AOC] Incidència tècnica detectada als serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de Via Oberta, Registre unificat (MUX), Perfil del contractant (PSCP), idCAT, FUE Local, EACAT, e-FACT, e-VALISA, e-TRAM, e-VALISA, e-TRAM, e-LICITA. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Via Oberta, Registre unificat (MUX), Perfil del contractant (PSCP), idCAT, FUE […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de EACAT

La incidència que afectava els nostres sistemes ha quedat resolta. S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de EACAT. Servei afectat: EACAT EACAT Tramits EACAT TR Data inici: 25/03/2021 17:00 Data fi: 26/03/2021 08:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de EACAT

La incidència que afectava els nostres sistemes ha quedat resolta. S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de EACAT. Servei afectat: EACAT Data inici: 25/03/2021 13:30 Data fi: 25/03/2021 15:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada als serveis de l’AOC per saturació de la xarxa

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta els serveis de l’AOC per possibles problemes de xarxa als servidors.Estem treballant per minimitzar l’impacte i recuperar els serveis sense corrupcions. Data inici: 23/03/2021 5:00Data fi: 23/03/2021 10:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil i EACAT tràmits

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta als serveis de Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE, idCAT mobil i EACAT tràmits. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Servei afectat: Registre Unificat (MUX), Via Oberta, eNOTUM, eFact, e-Valisa, eTram, FUE i idCAT mobil i EACAT tràmits Data inici: 17/03/2021 14:00 Data […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a l’accés d’EACAT i eValisa.

La següent incidència es troba actualment resolta: S’han detectat errors intermitents que afecten a l’accés d’EACAT I eValisa. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT, eValisa Data inici: 09/03/2021 08h:47h. Data fi: 10/03/2021 13:30h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada a l’accés d’EACAT.

La següent incidència es troba actualment resolta: S’han detectat errors intermitents que afecten a l’accés d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT Data inici: 08/03/2021 09h:30h Data fi: 08/03/2021 12h:30h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de Registre Unificat (MUX).

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei del Registre Unificat (MUX). Aquest servei ha estat indisponible el dia 01/03/2021 des de les 15:00 fins el dia 01/03/2021 19:30. Serveis afectats: e-LICITA e-NOTUM e-TRAM e-VALISA e-FACT EACAT idCAT PSCP Data inici: 01/03/2021 15:00 Data fi: 01/03/2021 19:30 Trobareu tota la informació sobre qualsevol […]

[Resolta][AOC] Incidència generalitzada als diversos serveis del AOC

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència generalitzada que afecta als següents serveis del AOC. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: CÒPIA, DESA’l, e-LICITA, e-NOTUM, e-SET, e-Subhasta, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, e.FACT, EACAT, ERES, FUE Local, HÈSTIA, iArxiu, idCAT, idCATMòbil, ER idCAT, Integració, Perfil de contractant (PSCP), Portasignatures, Registre […]

[Resolta][Interna]Incidència detectada en l’accés a la plataforma EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta en l’accés a la plataforma d’EACAT. S’està treballant per resoldre-la el més aviat possible. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: Plataforma EACAT Data inici: 16/02/2021 13:40h Data fi: 16/02/2021 14:50h Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat […]

[Finalitzada][AOC] Pròrroga en el canvi de la URL descàrrega d’OVER – Producció

Els següents canvis ja han estat efectuats: ————————————————- Arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), es modificaven els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC. Després de les interaccions amb els integradors per a la configuració dels canvis, s’ha vist que encara hi ha alguns punts a modificar, i […]

[Finalitzada][AOC] Pròrroga en el canvi de la URL descàrrega d’OVER – Pre-producció

Us informem que s’ha fet la tasca a la qual feia referència l’anterior comunicat: Al juny del 2020 es comunicava que arran d’una millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI), es modificaven els dominis utilitzats per consumir els serveis oferts pel Consorci AOC. Després de les interaccions amb els integradors per a la configuració […]

[Resolt][AOC] Incidència detectada en la signatura de tràmits per l’EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que provoca errors puntuals a la signatura de tràmits per EACAT Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: EACAT Data inici: 03/12/2020 11:30 Data inici: 03/12/2020 16:00 Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Ajornat] [AOC] Canvi de domini de la URL descàrrega d’OVER

Arran de la millora tecnològica a la Plataforma Col·laboració Interadministrativa (PCI) informada en el comunicat Canvi de dominis a l’entorn de preproducció i producció a la PCI, també s’ha modificat el domini de la URL de descàrrega d’OVER. El canvi de domini és el següent: Domini actual – Registre d’OVER Descàrrega https://serveis.app.aoc.cat/prjOVERWeb/descarrega?guid=<GUID> Nou domini – Registre d’OVER Descàrrega […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada al servei de Registre Unificat (MUX)

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta el servei de Registre Unificat (MUX). Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-LICITA, e-NOTUM, e-TRAM, e-VALISA, e-FACT, EACAT, ERES, idCAT Mobil, Perfil de contractnt (PSCP), Registre unificat (MUX) Data inici: 02/09/2020 06:15 Data fi: 02/09/2020 10:35 Trobareu tota la informació […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada a EACAT

La següent incidència es troba actualment resolta: S’ha detectat una incidència que afecta la plataforma d’EACAT. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Serveis afectats: e-Valisa, e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Transparència i SEU-e, Via Oberta i Representa. Data inici: 15:30h 23/07/2020 Data fi: 17:30h 23/07/2020 […]

[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada per tasques de manteniment a la plataforma d’EACAT per al dia 22 de Juliol entre les 16:00 i les 18:00

23/07/2020 12:00: La intervenció duta a terme a la plataforma EACAT el dia 22 de Juliol entre les 16:00 i les 18:00 va finalitzar correctament a la data i hora previstes. Els serveis es troben restablerts. 14/07/2020 a les 08:30: A causa d’una intervenció programada per tasques de manteniment, la plataforma d’EACAT no estarà disponible […]

[Finalitzada] [AOC] Intervenció programada als frontals públics del Consorci AOC pel dia 25 de març entre les 15:30 i les 15:45

Us informem que s’ha fet la tasca a la qual feia referència l’anterior comunicat: Per requeriments de seguretat fets per l’agència catalana de seguretat i pel fet que el el protocol SSLv3 és un protocol de securització del canal HTTPS obsolet i declarat insegur, procedirem a l’actualització progressiva dels diferents frontals públics del consorci AOC […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada en la validació de certificats

La incidència amb errors de validació de certificats que afectava els serveis:  e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, EACAT (amb accés amb certificat), PSCP, e-Licita, Registre Públic de Contractes (RPC), Registre unificat (MUX), Transparència i SEU-e, Vàlid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.), Via Oberta, EFACT, Hèstia,  es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu […]

[Resolta][AOC] Incidència detectada a l’EACAT

La incidència que afectava el servei d’EACAT a l’hora d’accedir i tramitar es troba actualment resolta. Aquests serveis ja tornen a estar disponibles. Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta al servei Registre Unificat (MUX)

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei del Registre Unificat (MUX). Aquest servei ha estat indisponible avui dia 05/11/2019 de les 00:00 fins les 00:30 i de les 8:00 fins les 8:30. Afectant els serveis: e-LICITA e-NOTUM e-TRAM e-VALISA e-FACT EACAT idCAT PSCP Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web […]

[Resolta] [AOC] Incidència detectada i resolta al servei Registre Unificat (MUX)

S’ha detectat i resolt una incidència que afectava el servei del Registre Unificat (MUX). Aquest servei ha estat indisponible avui dia 04/11/2019 des de les 11:00 fins les 11:15. Afectant els serveis: e-LICITA e-NOTUM e-TRAM e-VALISA e-FACT EACAT idCAT PSCP Trobareu tota la informació sobre qualsevol afectació al web de l’estat dels serveis AOC.

[Resolta] Incidència a la recepció de trucades al Centre d’Atenció a Usuaris de l’AOC

08/11/2019 14:30h: des de divendres a les 14:30, la centraleta telefònica del nostre proveïdor del servei de Centre d’atenció a l’usuari (CAU), torna a estar operativa. Segons ens informa, la causa del problema ha estat l’atac informàtic del ransomware BitPaymer que ha afectat greument els sistemes de diverses empreses, entre elles, al nostre proveïdor. Us […]