Publicat el tràmit per a l’enviament de la documentació dels programes individuals d’atenció (PIA)

El Departament de Drets Socials ha publicat dins l’àmbit de la dependència el servei DSO – Enviament documentació PIA, que trobareu en el Catàleg de Serveis del Departament, i que serveix per enviar documentació relativa al programes individuals d’atenció (PIA) (trameses sobre els documents d’acord PIA o de modificacions i propostes de finalització excepcional) a les unitats de gestió.

Aquest servei ja està disponible a EACAT i a partir del 13 d’abril, les unitats orgàniques gestores o el Registre general retornaran les trameses dels acords o propostes PIA que no es realitzin a través del servei específic esmentat o que es fagin de forma defectuosa, per tal que esmeneu la tramesa. És molt important que tingueu en compte que no s’admetrà cap tramesa genèrica relacionada amb aquest tràmit específic.

Per tramitar aneu al servei, seguiu les instruccions i empleneu i adjunteu al formulari la documentació que correspongui per poder signar i realitzar finalment l’enviament.

Respecte a la documentació que cal adjuntar ha d’estar en únic arxiu i es tracta de:

  • El document d’acord PIA o la proposta, que és obligatori.
  • La documentació relacionada amb l’acord o a la proposta.
  • La calculadora de copagament.
X